Lånta Fjädrar

Islamismens ISIS och Al Qaeda representerar en inhuman och extremreaktionär våldsideologi med religiösa förtecken.

Vänsterns uttalanden i samband med dåden i Paris uppvisar i sin analys en häpnadsväckande brist på verklighetsförankring. Den har helt och hållet kollrat bort sig själv i sina försök till kritik av denna människo- och civilisationsfientliga företeelse,

– när den väljer att helt bortse från religionens pådrivande roll, i sin missriktade ambition att framställa Islam som det förtryckta offret,
– när den relativiserar terrorkomponenten, och liknar dess våld vid klasskampens nödvändiga onda,
– och när den spelar ner och idealiserar det reaktionära inslaget, till att utgöra en naturnära strävan efter renhet och ursprunglighet, i kontrast mot västlig kapitalistisk dekadens.

Efter vad som rimligen måste betraktas som en regelrätt förnuftsmässig reträtt, vad har vänsteranhanget egentligen kvar i sin kritik mot islamismen som gör att man kan utropa sig till en Charlie? Att islamismen är inhuman? Det är ju även den totalitära vänstern.

Nej – posering i lånta fjädrar handlar det om.

0 comments